شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : شرایط ورود به جام گیل فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اعلام شد

شرایط  جذب نفرات توسط تیم ها و نحوه ورود به مسابقات لیگ برتر فوتبال گیلان(جام گیل) فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان گیلان ،  شرایط جذب نفرات توسط تیم ها و نحوه ورود به مسابقات لیگ برتر جام گیل فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به شرح ذیل اعلام می گردد.

ا – شرایط سنی :
• تعداد بازیکنان بزرگسال (سن آزاد) ۲۱ نفر
• تعداد بازیکنان زیر ۲۵ سال ۱۱/۱۰/۱۳۷۵ به بعد ۳ نفر ( سال گذشته عضو همان باشگاه بوده و کارت شرکت در مسابقات صادر شده باشد و به عضویت باشگاه دیگر در نیامده باشد.)
• تعداد بازیکنان زیر ۲۳ سال ۱۱/۱۰/۱۳۷۷ به بعد ۹ نفر
• تعداد بازیکنان زیر ۲۱ سال ۱۱/۱۰/۱۳۷۹ به بعد ۱۰ نفر که می بایست در مسابقات شهرستان ، استان یا کشور شرکت نموده باشند و عضو تیم زیر مجموعه باشگاه باشند که مشارالیهم کتبا معرفی و بر اساس مدارک تحویلی و تکمیل فرم شماره ۳ ( فرم پیوست) نسبت به اخذ کارت مسابقه اقدام نمایند.
• در مسابقات فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ لیگ برتر جام گیل بازیکنان متولد ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ و به بعد مجوز شرکت در مسابقات را ندارند .
۲ – اعضای کادر فنی :
• ۹ نفر کادر شامل : مدیر تیم (سرپرست) ، سرمربی ، ۴ مربی ( مربی بدنساز و دروازه بان شامل ۴ مربی می باشند ) ، پزشک ، مدیر رسانه – تدارکات
• برای مربی و سرمربی ارایه اصل مدرک مربیگری الزامی می باشد و گواهی شرکت در کلاس زمانی مورد تایید است که مدرک مربیگری آماده نباشد و گواهی شرکت در کلاس به تایید کمیته آموزش هیات فوتبال استان گیلان رسیده باشد.
• مدارک مربیگری لازم برای سرمربی : حداقل B آسیا ، مربی : حداقل C آسیا یا B ایران ، مربی بدنساز : سطح یک آسیا یا C فوتبال آسیا به همراه لیسانس تربیت بدنی و برای مربی دروازه بانی : سطح یک آسیا و یا C فوتبال آسیا به هراه سابقه دروازه بانی.
• مدیر رسانه باید به تایید روابط عمومی هیات فوتبال استان گیلان رسیده باشد.
• در صورت عدم معرفی پزشک ، مسوولیت هرگونه اتفاق به عهده باشگاه مربوطه می باشد.
مدارک مورد نیاز برای صدور کارت شرکت در مسابقات
۱-عدم وجود مشکلات مالی و حقوقی با ارایه فرم کنترل تیم های شرکت کننده ( فرم پیوست ) در غیر این صورت وقف مقررات از پذیرش آن دسته از باشگاه ها در مسابقات فوتبال معذور خواهیم بود .
۲- ارایه فرم تعهد نامه شرکت در مسابقات ( فرم پیوست)

۳- ارایه پروانه منقضی نشده باشگاه
۳- واریز مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به عبارت شش میلیون تومان به شماره حساب ۸۱۱۰۵۷۹۴۰ بنام هیات فوتبال استان گیلان – شعبه پورسینا رشت به عنوان مبلغ ورودی مسابقات
۴- واریز مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۲ ریال معادل دویست و بیست هزار تومان به عنوان حق عضویت باشگاه و مبلغ ۰۰۰/۱۸۰ ریال معادل هجده هزار تومان به عنوان حق عضویت حقیقی (بازیکنان و سایر اعضای تیم) به شماره حساب ۸۹/۳۲۸۴۱۸۲۶ به نام فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران
۵- ارایه لیست اسامی باشگاه که به امضا و مهر مدیر عامل باشگاه و رییس هیات فوتبال شهرستان مربوطه رسیده باشد.
۶- ارایه فرم قرارداد بازیکنان و همراهان در ۴ نسخه با دقت و به طور کامل تایپ شده و بدون قلم خوردگی تنظیم شده و بر روی هر نسخه یک قطعه عکس ۴*۳ الزاما جدیدالصاق و ممهور به مهر هیات فوتبال شهرستان مربوطه به ثبت رسیده باشد.
۷ – ارایه برگه مشخصات فردی بازیکنان ، کادر اجرایی و فنی تیم که به تایید مدیر عامل و هیات فوتبال شهرستان مربوطه به ثبت رسیده باشد.
• تمامی قسمت های برگه مشخصات فردی باید تکمیل شده و رنگی باشد در غیر این صورت مورد تایید نمیباشد.
الف : مدت قرارداد حرفه ای بازیکنان از زمان آغاز و ثبت حداقل تا پایان فصل مسابقاتی و حداکثر به مدت ۵ فصل منتهی به پایان فصل ورزشی است.
ب : مدت قرارداد غیر حرفه ای ( آماتور ) بازیکنان از زمان آغاز و ثبت صرفا تا پایان همان فصل مسابقاتی (یک فصل مسابقاتی) می باشد.
• ملاک تشخیص و تعیین قرارداد حرفه ای (استانی) ، مبلغ قرارداد حداقل به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال معادل بیست و پنج میلیون تومان می باشد ، به عبارت دیکر اگر مبلغ قرارداد بازیکنی کمتر از بیست و پنج میلیون تومان باشد بازیکن آماتور تلقی می شود و امکان ثبت قرارداد بیشتر از یک فصل ورزشی با وی وجود ندارد و قرارداد بازیکن باید یک فصل ورزشی باشد.
ج : مبلغ قرارداد بازیکن حتما میبایست در قرارداد آنان ذکر شود و قرارداد بدون تعهد مالی فاقد اعتبار می باشد.
۸- ارایه مدارک لازم جهت مشخص شدن وضعیت تیم فصل قبل بازیکن :
الف- بازیکنانی که فصل گذشته عضو خود باشگاه بوده انده و از باشگاه رضایت نامه ای دریافت نکرده و با تیم دیگری نیز قرارداد منعقد نکرده و در مجموع با رعایت سایر قوانین نقل و انتقالاتی بازیکن خود باشگاه محسوب می شوند بایستی توسط باشگاه و تایید هیات فوتبال شهرستان رسما به هیات فوتبال استان معرفی و کارت بازی فصل گذشته نیز در مدارک درج گردد.

ب – بازیکنانی که از باشگاه های دیگر جذب شده اند می بایست مدارک ذیل را ارایه نمایند :
• ارایه فسخ (فرم پیوست) قرارداد با مهر و امضای مدیر عامل باشگاه

• پرداخت مبلغ خروجی استان و ارایه نامه خروجی استان برای بازیکنانی که استان باشگاه قبلی و جدید متفاوت است.
ج – بازیکنانی که از فصل گذشته ( فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و یا قبل از آن ) تحت قرارداد هیچ باشگاهی نبوده و در هیچ باشگاهی بازی نکرده اند می بایستی نسبت به ارایه تعهد نامه (فرم شماره ۶ به پیوست) اقدام کنند بدیهی است در صورت عدم صحت مطالب مندرج در فرم شماره ۶ کلیه مسوولیت عواقب ناشی از آن به عهده باشگاه جدید و بازیکن بوده و حق هرگونه اعتراض به تصمیمات و احکام صادره از سوی کمیته انضباطی هیات فوتبال استان گیلان از ایشان سلب می باشد.
د- بازیکنانی که قرارداد آنان با باشگاه قبلی به اتمام رسیده است می بایستی نسبت به ارایه فرم تعهد نامه ( فرم پیوست ) اقدام کنند بدیهی است در صورت عدم صحت مطالب مندرج در فرم تعهد نامه کلیه مسوولیت عواقب ناشی از آن به عهده باشگاه جدید و بازیکن بوده و حق هرگونه اعتراض به تصمیمات و احکام صادره از سوی کمیته انضباطی هیات فوتبال استان گیلان از ایشان سلب می باشد.
۹- ارایه کپی برابر اصل شناسنامه (شناسنامه می بایستی عکس دار باشد) و کارت ملی بازیکنان و کادر .
الف – برای بازیکنان زیر ۱۸ سال ارایه اصل و کپی برابر اصل تصویر شناسنامه بازیکن و صفحه اول و دوم شناسنامه قیم الزامی است.
ب – در صورتی که شناسنامه بازیکن المثنی بوده و یا در صفحه توضیحات مواردی ذکر شده باشد ارایه کپی برابر اصل صفحه توضیحات الزامی است و بازیکن با تایید کمیته های مسابقات ، انضباطی و سایر مراجع ذیصلاح مجاز به همراهی تیم خواهد بود.
۱۰ – ارایه رضایت نامه محضری از والدین بازیکنان زیر ۱۸ سال الزامی می باشد
۱۱- ارایه کپی برابر اصل کارت بیمه ورزشی بازیکنان و کادر
۱۲- ارایه گواهی پنجم ابتدایی برای بازیکنان زیر ۱۸ سال
۱۳ – تعیین وضعیت تحصیلی یا نظام وظیفه با ارایه یکی از مدارک ذیل :
الف – اصل و تصویر کارت پایان خدمت ، کارت معافیت ، کارت خرید خدمت یا دفترچه آماده به خدمت
ب – برای بازیکنان بالای ۱۸ سال اصل مجوز فعالیت ورزشی از پلیس +۱۰ و برای بازیکنان زیر ۱۸ سال اصل گواهی اشتغال به تحصیل عکسدار که به تایید آموزش پرورش محل تحصیل رسیده باشد.
ج – برای تیم های نظامی که از وجود بازیکنان سرباز استفاده می کنند ارایه مجوز ستاد کل نیروهای مسلح الزامی می باشد.
۱۴ – ارایه کارت واکسیناسیون کووید ۱۹
۱۵ – ارایه تاییدیه پزشکی لازم از سوی کمیته پزشکی ورزشی استان الزامی میباشد. ( جهت دریافت تاییدیه پزشکی با شماره ۰۹۱۱۵۵۰۰۴۴۹ دکتر نجفی تماس حاصل فرمایید )

• تاییدیه پزشکی که از طریق کمیته پزشکی ورزشی صادر نشده باشد مورد تایید نبود و فاقد اعتبار می باشد.
۱۶ – کلیه کپی برابر اصل ها می بایست توسط هیات فوتبال شهرستان مربوطه ( مهر هیات فوتبال شهرستان مربوطه ) انجام شود و مسوولیت احراز اصل مدارک به عهده هیات فوتبال شهرستان می باشد.
۱۷ – کلیه مدارک از جمله قرارداد ، شناسه فردی بازیکنان ، کادر فنی – اجرایی ، مدارک شناسایی مربوطه ، برگه خروج از استان و …. فوق الاشاره ضمن تحویل فیزیکی و حضوری به کمیته مسابقات هیات فوتبال استان گیلان می بایستی در سامانه مدیریت نقل و انتقالات استانی به آدرس Iran-fms.ir ثبت و ارسال گردد.
بدیهی است باشگاه هایی که تا کنون در خصوص پرداخت بدهی خود اقدام ننمود اند ، می بایست با مراجعه به امور مالی و امور حقوقی هیات فوتبال نسبت به تعیین تکلیف پرونده خود اقدام و پس از ارایه مفاصا حساب از کمیته های مذکور می توانند نسبت به ثبت مدارک قانونی خود نزد هیات فوتبال استان اقدام نمایند.

در غیر این صورت وقف مقررات از پذیرش آن دسته از باشگاه ها در مسابقات فوتبال معذور خواهیم بود. مراتب جهت آگاهی و ابلاغ به باشگاه های مربوطه و سایر مبادی ذیربط اعلام می گردد.
ضمنا یادآور می گردد جلسه قرعه کشی روز یکشنبه ۱۶/۰۸/۱۴۰۰ راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن زنده یاد مهرداد هوشنگی هیات فوتبال استان گیلان برگزار می گردد.

 

به اشتراک بگذارید : | | |

نماد اعتماد الکترونیک