شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : رای کمیته استیناف در خصوص تجدیدنظر خواهی پرونده شکایت از باشگاه ساحل آستانه اشرفیه

کمیته استیناف رای خود را در خصوص درخواست باشگاه های سینا کلاچای،کاریز لاهیجان ، وحدت صبای رشت و خطبه سرای تالش مبنی بر تجدید نظر خواهی به رای کمیته انضباطی در پرونده شکایت از باشگاه ساحل آستانه اشرفیه اعلام کرد.

   به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان گیلان، نظر به درخواست باشگاه های سینای کلاچای،کاریز لاهیجان ، وحدت صبای رشت و خطبه سرای تالش مبنی بر تجدید نظر خواهی به رای شماره  ۴۳۶۹-۲/۵۸تاریخ۰۷/۱۱/۱۴۰۲ کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان گیلان  که به موجب آن باشگاه ساحل آستانه به دلیل استفاده از بازیکن غیر مجازبه نام آقای مهدی دنیایی  به کسر ۴  امتیاز و جریمه نقدی در حق هیأت فوتبال استان محکوم گردیده بود . کمیته استیناف با بررسی جمیع اوراق پرونده ، دفاعیّات و صورتجلسه های مضبوط که بیانگر اقرارصریح بازیکن نسبت به استفاده از سند مجعول(کارت پایان خدمت جعلی) بوده و متعاقب آن موجبات حضور در مسابقات را تحصیل نموده است و از طرفی با ملاحظه دستورالعمل اجرایی مسابقات و تعهّدنامه ی کمیته اجرایی مسابقات از باشگاه ها و استعلام هیأت فوتبال استان  از سازمان وظیفه عمومی فراجا به شماره نامه ۲۷۱۰۱۸۴۸۸۵/۲۱۱۹۷۲۳۵  تاریخ۰۲/۱۱/۱۴۰۲  که بیانگر مشمول بودن بازیکن است ودفاعیات بلاوجه نماینده حقوقی باشگاه ساحل در کمیته استیناف ، با اینکه مسئولیّت صحّت هرگونه مدارک ابرازی برعهده ی باشگاه ها می باشد و از آنجایی که حضور بازیکن در ترکیب تیم ساحل  آستانه مصداق بارز بند  ۱، ۲، ۵   ماده ۶۱  و ماده ۸۴ آیین نامه انضباطی بوده و باتوجّه به اینکه بازیکن در  هفت هفته ی ابتدایی فصل ورزشی ۴۰۳-۱۴۰۲ در ترکیب تیم حضور داشته ولی چهار باشگاه نسبت به حضور بازیکن غیر مجاز در ترکیب تیم ساحل معترض بوده اند ،  بنا برمراتب مذکورکمیته استیناف با توجّه به نتایج حاصله به استناد ماده ۴۷ آئین نامه انضباطی ضمن بازنده نمودن تیم ساحل ، نتیجه ی مسابقه را  ۳ بر صفر به نفع تیم های شاکی اعلام و باشگاه ساحل را به پرداخت مبلغ پنجاه  میلیون ریال جریمه نقدی در حق هیئت فوتبال استان گیلان محکوم می نماید و در خصوص ارتکاب تخلف انتسابی به بازیکن موصوف ( آقای مهدی دنیایی) اعلام می نماید رای بدوی کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان گیلان از نظر محرومیت و محکومیت مالی نامبرده به قوّت خود باقی است . رای صادره قطعی و لازم الاجراست.

 

  ابراهیم یاسمنی                    رئیس کمیته استیناف هیئت فوتبال  استان  گیلان  

  مبین جهانی                        معاون    ”          ”          ”         ”        ”          ”  

اسماعیل دانش                      عضو       ”         ”         ”        ”      ”         ” 

محمد زنده دل                      عضو      ”         ”         ”        ”      ”         “

سهیل راحلی مقدم               عضو        ”         ”           ”        ”         ”          ”  

به اشتراک بگذارید : | | |

نماد اعتماد الکترونیک