شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : توضیحات سخنگوی هیات فوتبال در خصوص سوابق مدیرتی کاندیدای پست ریاست هیات فوتبال گیلان

علیرضا وهابی به منظور پرهیز از هرگونه ابهام و اعمال سلیقه در مورد سوابق مدیرتی کاندیدای پست ریاست هیات فوتبال استان گیلان توضیحاتی داد. 

 

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان گیلان، با توجه برخی ابهامات پیش آمده در خصوص میزان سوابق مدیریتی کاندیدای پست ریاست هیات فوتبال استان گیلان و به منظور پرهیز از هرگونه ابهام و اعمال سلیقه، سخنگوی هیات فوتبال استان گیلان طبق اساسنامه هیات های فوتبال استانها توضیحاتی در خصوص سوابق مدیرتی کاندیدای ریاست هیات فوتبال ارائه کرد. 

وهابی افزود منظور از سابقه فعالیت اشخاص به شرح زیر میباشد  :

۱ )ریاست فدراسیون فوتبال حداقل به مدت ۱ سال
۲ )عضویت در هیات رییسه فدراسیون فوتبال حداقل به مدت ۲ سال
۳ )دبیرکلی فدراسیون فوتبال حداقل به مدت ۲ سال
۴ )ریاست کمیته های دایمی فدراسیون فوتبال حداقل به مدت ۴ سال
۵ )ریاست ارکان قضایی فدراسیون فوتبال حداقل به مدت ۴ سال
۶ )ریاست دپارتمان های فدراسیون فوتبال حداقل به مدت ۶ سال
۷ )ریاست هیات فوتبال استان حداقل به مدت ۴ سال
۸ )ریاست هیات فوتبال شهرستان حداقل به مدت ۶ سال
۹ )دبیر هیات فوتبال استان حداقل به مدت ۶ سال
۱۰ )نایب رییس هیات فوتبال استان حداقل به مدت ۶ سال
۱۱ )ریاست کمیته های هیات های فوتبال استان حداقل به مدت ۸ سال
۱۲ )ریاست سایر فدراسیون ها حداقل به مدت ۴ سال
۱۳ )عضویت در هیات رییسه سایر فدراسیون ها حداقل به مدت ۸ سال
۱۴ )عضویت در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک حداقل به مدت ۴ سال
۱۵ )ریاست سایر هیات های ورزشی استان حداقل به مدت ۸ سال
۱۶ )دبیرکلی سایر فدراسیون ها حداقل به مدت ۴ سال
۱۷ )مدیر عاملی باشگاه ها ی لیگ برتر فوتبال بزرگسالان کشور ، حداقل به مدت ۴ سال
۱۸ )مدیر عاملی باشگاه های لیگ برتر فوتسال و فوتبال ساحلی بزرگسالان کشور حداقل به مدت ۶ سال
۱۹ )مدیرعاملی باشگاه های دسته اول فوتبال بزرگسالان کشور حداقل به مدت ۶ سال
۲۰ )مدیرعاملی باشگاه های دسته دوم فوتبال بزرگسالان کشور حداقل به مدت ۸سال
۲۱ )مدیرعاملی باشگاه های فوتبال لیگ برتر بزرگسالان استان حداقل به مدت ۸ سال
۲۲ )داوران و کمک داوران فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی مشروط به اینکه حداقل ۴ سال در لیست داوران بین المللی حضور داشته و علاوه بر آن ، حداقل در ۱۰ مسابقه بین المللی در سطح جام جهانی بزرگسالان ، جام ملت های بزرگسالان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا قضاوت کرده باشند.

۲۳)بازیکنانی که حداقل ۵۰ مسابقه در تیم های ملی فوتبال بزرگسالان و ۸۰ مسابقه در تیم ملی فوتسال بزرگسالان و تیم ملی فوتبال ساحلی بزرگسالان حضور داشته اند.
۲۴ )سرمربیانی که حداقل ۱۰ فصل سابقه سرمربیگری در تیم های فوتبال بزرگسالان در سطح لیگ برتر کشور داشته اند.
۲۵ )مدیرعاملی سایر باشگاه های ورزشی مشروط به آنکه رشته مربوطه دارای لیگ سراسر ی کشوری بوده و باشگاه مذکور در بالاترین لیگ سراسر ی کشوری حضور داشته باشد ، حداقل به مدت ۱۰ سال
۲۶ )عضو هیات دولت و معاون ریاست جمهوری و وزیر حداقل به مدت ۱ سال
۲۷ )عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام حداقل به مدت ۱ سال
۲۸ )سابقه نمایندگی مجلس حداقل به مدت ۴ سال
۲۹ )سابقه فعالیت بعنوان استاندار حداقل به مدت ۲ سال
۳۰ )سابقه فعالیت بعنوان فرماندار حداقل به مدت ۴ سال
۳۱ )سابقه فعالیت بعنوان بخشدار حداقل به مدت ۶ سال
۳۲ )سابقه مدی رکلی ادارات دولتی در سطح استانی حداقل به مدت ۵ سال
۳۳)سابقه معاونت مدیرکل ادارات دولتی در سطح استانی حداقل به مدت ۶ سال
۳۴)ریاست ادارات دولتی شهرستان ها حداقل به مدت ۶ سال
۳۵)ریاست حراست ادارات دولتی در سطح استانی حداقل به مدت ۶ سال
۳۶)ریاست روابط عموم ی ادارات دولتی در سطح استانی حداقل به مدت ۷ سال
۳۷)شهردار مراکز استان ها حداقل به مدت ۵ سال
۳۸)معاونین سازمانی شهردار مرکز استا ن حداقل به مدت ۶ سال
۳۹ )شهردار مناطق کالن شهرها براساس تقسیمات کشوری وزارت کشور حداقل به مدت ۶ سال
۴۰ )شهردار مراکز شهرستان ها حداقل به م دت ۸ سال
۴۱ )مدیر عاملی کارخانجات مشروط به داشتن حداقل یکصد نفر پرسنل کارخانجات خصوصی به استناد روزنامه رسمی ، مفاصاحساب تامین اجتماعی و استعالم از ثبت شرکت ها و کارخانجات دولتی به استناد حکم انتصاب و حکم کارگزینی( حداقل به مدت ۶ سال)
۴۲ )مدیرعاملی شرکت ها و موسسات تجاری و غیر تجاری مشروط به داشتن حداقل ۱۰ نفر پرسنل)به استناد مفاصاحساب تامین اجتماعی( به مدت حداقل ۶ سال
۴۳)فرماندهی نیروها ی نظام ی و انتظام ی در سطح لشگر و تیپ حداقل به مدت ۴ سال
۴۴ )معاونین فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی در سطح لشگر و تیپ حداقل به مدت ۵ سال

 

مسوول روابط عمومی هیات فوتبال گیلان اضافه کرد: هرجا که در اساسنامه به سابقه مدیریت برای پست نواب رییس ، سایر اعضای هیات رییسه و دبیر هیات فوتبال استان اشاره شده است ، نصف سوابق فوق کفایت میکند.
همچنین احراز سوابق مذکور از طرق ذیل صورت می گیرد :
الف – در مورد مناصب حکومتی و لشکری با استناد به ابلاغ ( حکم)انتصاب و حکم کارگزینی.
ب- در مورد بخش خصوصی با استناد به روزنامه رسمی و استعلام از ثبت شرکت ها و تامین اجتماعی .
ج -در مورد مناصب ورزشی( فدراسیون ها ، هیات ها ) با استناد به حکم انتصاب.

به اشتراک بگذارید : | | |

نماد اعتماد الکترونیک