شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : تمدید تفاهم نامه هیات فوتبال گیلان با بیمارستان پورسینا

در راستای بهبود ارایه خدمات پزشکی، درمانی و بازتوانی به ورزشکاران فوتبال گیلان، تفاهم نامه ای با بیمارستان پورسینا رشت منعقد شد.

 

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان گیلان، در راستای بهبود ارایه خدمات پزشکی و درمانی و بازتوانی به ورزشکاران فوتبال استان گیلان و با توجه به خدمات تخصصی پورسینا، تفاهم نامه ای فی مابین دکتر ظهیر ریحانیان رییس مرکز آموزشی و درمانی پورسینا و قربانعلی الماسخاله رییس هیات فوتبال استان گیلان جهت تسهیل در بهره مندی ورزشکاران از امکانات این مرکز با رعایت جمیع جهات قانونی و تخفیفات پیش بینی شده توسط دکتر امیر نجفی دبیر کمیته پزشکی هیات فوتبال گیلان منعقد گردید.

این تفاهم نامه درسایه تلاش و همدلی دومرکز شرایط معاینات پزشکی و خدمات درمانی و بازتوانی ازقبیل اورژانس،سرپایی،ارتوپدی،توانبخشی و تمامی امکانات تخصصی مرکز آموزشی و درمانی پورسینا استفاده گردد.

مدت تفاهم نامه از تاریخ۲۱/۰۴/۱۴۰۱لغایت۲۱/۰۴/۱۴۰۲بمدت یکسال شمسی بوده که در صورت توافق طرفین بصورت یکساله قابل تمدید بوده و درصورت عدم توافق در هرزمان ،طرفین یک ماه قبل به صورت کتبی مراتب را اعلام خواهند کرد.

  • مقررگردید کلیه مصدومین و بیماران رشته فوتبال بافرم گزارش حوادث ویژه(اعزام)ازسوی کمیته پزشکی هیات فوتبال استان گیلان به مرکز آموزشی و درمانی پورسینا رشت به صورت غیر نوبت پذیرش شوند وازکلیه امکانات تخصصی مرکز(باتخیف ویژه در پرداخت مالی درصورت امکان بارعایت جمیع جهات قانونی وتخفیفات احتمالی پیش بینی شده)بهره مند گردند.
  • ارئه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی،اعمال جراحی و ارائه کلیه خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی و مراقبتی مورد نیاز جهت بیماران اعزامی از هیات فوتبال استان.
  • نماینده یاسرپرست همراه بیماران اعزامی هیات فوتبال میبایست هزینه کلیه خدمات ارائه شده توسط مرکز آموزشی و درمانی پورسینا رشت رابصورت نقدی پرداخت و تسویه حساب نماید.
به اشتراک بگذارید : | | |

نماد اعتماد الکترونیک