آئین تدفین محسن تطهیری مقدم صبح پنج شنبه ۲۵ آبانماه در باغ رضوان رشت انجام گردید. پیکر او سپس به سوی مزار ابدی‌اش واقع درتازه آباد رشت بدرقه و به خاک سپرده شد.

مراسم سومین روز درگذشت وی عصر روز شنبه ۲۷ آبان راس ساعت ۱۴/۳۰در سالن تختی مجموعه ورزشی شهید دکتر عضدی رشت برگزار خواهد شد.