شما اینجا هستید   |

 کمیته انضباطی هیات فوتبال رای خود را در خصوص شکایت چهار باشگاه حاضر در جام گیل از باشگاه ساحل آستانه اشرفیه اعلام کرد. 

 

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان گیلان، کمیته انضباطی هیات فوتبال استان در خصوص شکایت  واصله از باشگاههای سیناکلاچای ،خطبه سرای تالش،کاریز لاهیجان و وحدت صبای رشت علیه  باشگاه فرهنگی ورزشی ساحل آستانه اشرفیه دایر بر استفاده از یک بازیکن غیر مجاز به نام آقای مهدی دنیایی از طریق استفاده از کارت پایان خدمت جعلی کمیته انضباطی به لحاظ اهمیّت موضوع با برگزاری جلسه ی فوری ضمن دعوت از باشگاههای شاکی و ساحل آستانه و بازیکن متخلّف و با استماع ادعّای شکات و توضیحات باشگاه مشتکی عنه و بازیکن متخلّف و توضیحات نماینده محترم کمیته مسابقات و ارائه مدارک از جمله دستورالعمل کمیته مسابقات بدین شرح اعلام رای می نماید .

اوّلا نسبت به تخلّف بازیکن یاد شده که به صراحت استفاده از سند مجعول (کارت پایان خدمت جعلی)احراز گردیده و به عبارتی بازیکن یاد شده در زمان ثبت قرارداد علی رغم مشمولیّت با ارائه کارت جعلی پایان خدمت خود را بازیکن مجاز معرفی نموده و برهمین اساس کارت مجوز بازی برای وی صادر گردیده و دفاعیّات نماینده حقوقی و مدیریت باشگاه ساحل آستانه در عدم اطلاع از وضعیّت مشمولیّت با وجود ارائه کارت پایان خدمت بازیکن به جهت سابقه ی حضور بازیکن در سنوات گذشته که مجوز بازی وی صادر گردیده بود ، باشگاه از جعلی بودن سند مورد ادعّا بی اطلّاع بوده است کمیته انضباطی با در نظر گرفتن اقرار صریح بازیکن متخلّف که اذعان داشته باشگاه از اقدامات جعلی بودن  سند اطلاعی نداشته و این مدرک را در سنوات گذشته تهیّه کرده بود و با همین مدرک همراه تیم فوتبال باشگاه کاریز سیاهکل در مسابقات استانی شرکت داشته است که عمل وی مصداق بارز بند ۵ ماده ۶۱ آیین نامه انضباطی از طریق استفاده از سند مجعول می باشد ،صرف نظر از اینکه باشگاههای شاکی تشریفات بند ۱ماده ۹۰ آیین نامه انضباطی را رعایت ننموده اند و با گذشت هفته ها از زمان برگزاری مسابقه  باشگاه مذکور با هر یک از باشگاههای شاکی ،علی الخصوص سه هفته مانده به پایان مسابقات (هفته بیست و چهارم)این امر نمی تواند نافی مسئولیّت باشگاه و بازیکن متخلّف باشد.

فلذا تخلّف بازیکن و باشگاه مصداق بارز بند ۵ ماده ۶۱آیین نامه انضباطی (استفاده از بازیکن غیرمجاز به واسطه ی سند مجعول )احراز می گردد که بازیکن یاد شده را با اختیار حاصل از قسمت (د)و(ه)بند ۲ ماده ۲۸ به ۱۲ ماه محرومیت از کلیّه ی فعالیّتهای مرتبط با فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی با رعایت بند (ط)همان ماده و پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جریمه نقدی با الزام به حصول شرایط قانونی حضور در مسابقات از نظر مشمولیّت  پس از تحمّل دوران محرومیت محکوم می نماید.

ثانیا باشگاه ساحل آستانه را به استناد بند ۵ ماده ۶۱ و با اختیار حاصل  از بند(و)،(ج)و (ه) بند ۱ ماده ۲۸ آیین نامه انضباطی به کسر ۴ امتیاز  و پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال جریمه نقدی در حق هیئت فوتبال استان محکوم می نماید.

رای صادره پس از ابلاغ ظرف مدت یک هفته با رعایت تشریفات قانونی قابل اعتراض در کمیته ی محترم استیناف هیئت فوتبال استان گیلان می باشد.

 علی اکبر جهانی                   رئیس کمیته انضباطی استان گیلان

  غلامرضا محمود صفری        معاون    ”          ”           ”         “

 مسلم صفری                        عضو       ”          ”           ”       ” 

به اشتراک بگذارید : | | |

نماد اعتماد الکترونیک