تاریخ : شنبه، 18 آبان ماه، 1392
موضوع : ,واحد روابط عمومی

پيام نايب رييس فدراسيون فوتبال به رييس هيات فوتبال گيلان.

پيام نايب رييس فدراسيون فوتبال به رييس هيات فوتبال گيلان.

  

پيام نايب رييس فدراسيون فوتبال به الماسخاله.

برادر گرامي جناب آقاي الماسخاله

باتوجه به اعلام كنفدراسيون فوتبال آسيا مبني بر ارتقاء ورزشگاههاي عضدي و سردار جنگل رشت به A  و تحقق الزامات خواسته شده در آن استاديوم ها  و با عنايت به رضايت رياست محترم فدراسيون فوتبال از فعاليتهاي انجام شده . از زحمات شبانه روزي جنابعالي و پرسنل ذيربط كه سهم عمده اي در برآورده شدن اين امر مهم را داشته اند تشكر نموده اميد است در سايه حق تعالي روند پيشرفت استاندارهاي فوتبال كشور با همياري شما برادر بزرگوار روز افزون گردد.
منبع این مقاله : :هیات فوتبال استان گیلان
آدرس این مطلب : http://footballguilan.com/527/پيام-نايب-رييس-فدراسيون-فوتبال-به-رييس-هيات-فوتبال-گيلان./