تاریخ : چهارشنبه، 15 آبان ماه، 1392
موضوع : ,واحد روابط عمومی

جلسه پيگيري مسائل و مشكلات باشگاه چوكاي تالش برگزار شد.

جلسه پيگيري مسائل و مشكلات باشگاه چوكاي تالش برگزار شد.جلسه پيگيري مسائل و مشكلات باشگاه چوكاي تالش برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی هيات فوتبال استان گیلان : درنشست بررسی مشکلات و کمک به تیم درحال انحلال چوکا که باحضورافشین ملائی سرپرست ورزش وجوانان گیلان ، قربانعلي الماسخاله رييس هيات فوتبال استان گيلان،مدیرعامل کارخانه و باشگاه چوکای تالش و فرمانداران تالش و رضوانشهر در دفترسرپرست این اداره کل برگزارشد، مصوب گردیدمدیرعامل باشگاه چوکا ، نیمی ازهزینه های حضور این تیم درلیگ دسته سوم فوتبال کشور رامتقبل شود ونیم دیگری ازهزینه های چوکاراکارخانه صنایع چوب وکاغذ چوکا، اداره کل ورزش وجوانان وهیئت فوتبال گیلان برعهده بگیرند تاچوکابتوانددرفوتبال باقی بماند.

قربانعلي الماسخاله : باابراز نگرانی ازاینکه کمترازیکماه تاآغاز رقابتهای لیگ دسته سوم فوتبال کشور زمان باقی است وهنوز تیم چوکاتشکیل نشده است گفت : ازمسئولان باشگاه می خواهیم تابرطرف شدن مشکلات مالی درچندروز آینده تمرینات تیم راآغازکنندتاتیم درآینده ضربه نخورد.
گلریزارم ساداتی مدیرعامل کارخانه چوکانیزگفت : تلاش می کنیم تابتوانیم مجوز هزینه کردن برای چوکارادریافت کنیم تامردم وجوانان تالش دغدغه ای نداشته باشند.
دراین نشست ، فرمانداران شهرستانهای تالش ورضوانشهر آقایان : شعبانی وامام پناهی نیزاعلام کردند که ازهیچ کمکی برای بازگشت چوکابه دوران طلایی خوددریغ نمی کنند.
محمدیاری ، مدیرعامل باشگاه چوکابااشاره به اینکه برای حضور یک تیم درلیگ دسته سوم فوتبال کشور حدودسه میلیاردریال اعتبارنیازاست گفت : درصورتیکه کارخانه چوکاهزینه های کامل این تیم راتقبل کند ، حاضرم امتیاز باشگاه رانیزبه کارخانه چوکاواگذارکنم .
چوکادردهه 70یکی ازتیم های پرقدرت فوتبال ایران بودکه تیمهای پرسپولیس واستقلال رانیز درتالش زمین گیرکرده بود.
منبع این مقاله : :هیات فوتبال استان گیلان
آدرس این مطلب : http://footballguilan.com/525/جلسه-پيگيري-مسائل-و-مشكلات-باشگاه-چوكاي-تالش-برگزار-شد./