هیات فوتبال استان گیلان - داماش گیلان از استان گیلان خارج نمی شود.