هیات فوتبال استان گیلان - پیام هیات فوتبال گیلان برای جضور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس