هیات فوتبال استان گیلان - الماسخاله : برای حل مشکل ملوان باید با رییس جمهور یا معاون او ارتباط برقرار کنیم