هیات فوتبال استان گیلان - کارت رسانه ای خبرنگاران گیلانی به زودی آماده تحویل خواهد شد