هیات فوتبال استان گیلان - تساوی ارزشمند داماش در اهواز