هیات فوتبال استان گیلان - ارزیابی عملکرد هیات فوتبال گیلان درسال96 توسط عوامل فدراسیون انجام شد