هیات فوتبال استان گیلان - اجرای تبلیغات محیطی در سطح ورزشگاه های کشور