هیات فوتبال استان گیلان - کلینیک پزشکی هیات فوتبال گیلان افتتاح شد