هیات فوتبال استان گیلان - جلسه مسوولین واحدهای هیات فوتبال گیلان برگزار شد