هیات فوتبال استان گیلان - هیات فوتبال استان گیلان در پی درگذشت عموی گرامی آقایان افشین و علیرضا وهابی، پیام تسلیت صادر کرد