هیات فوتبال استان گیلان - نقل و انتقال باشگاه سپیدرود در حال انجام است