هیات فوتبال استان گیلان - الماسخاله : عابدینی و درودگر خویشتندار باشند