هیات فوتبال استان گیلان - نامه بازیکنان سپیدرود به مدیر کل/درصورت واگذاری تیم به افراد گذشته از این تیم جدا خواهیم شد