هیات فوتبال استان گیلان - اولین دوره آنالیز تمرین و مسابقه و طراحی تمرین در فوتبال با شركت يك گيلاني برگزار شد