هیات فوتبال استان گیلان - عيادت رييس هيات فوتبال استان گيلان از محمد خوش اندام