هیات فوتبال استان گیلان - ثبت قرارداد پايان رافت با ملوان در هيات فوتبال استان گيلان.