هیات فوتبال استان گیلان - عيادت رييس هيات فوتبال استان گيلان از محسن تطهيري مقدم.