هیات فوتبال استان گیلان - زمان برگزاري انتخابات رياست هيات فوتبال استان گيلان مشخص شد.