هیات فوتبال استان گیلان - كلاس دانش افزايي پيشرفته فوتبال پايه زير نظر مدرسي از آلمان در رشت برگزار شد+گزاش تصويري