هیات فوتبال استان گیلان - 19 نفر براي نامزدي پست رياست هيات فوتبال گيلان ثبت نام كردند.