هیات فوتبال استان گیلان - جلسه مسئولين آموزش شهرستانها برگزار شد.