شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : علیرضا وهابی: انتصاب رییس کمیته مسابقات طبق اساسنامه صورت گرفت

توضیحات سخنگوی هیات فوتبال درباره انتصاب رییس و اعضای کمیته مسابقات و شرح وظایف آن در ساختار تشکیلاتی هیات فوتبال گیلان .

 

 

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان گیلان ، علیرضا وهابی سخنگوی هیات فوتبال در راستای تنویر افکار عمومی درباره شائبه های به وجود آمده ، نحوه انتصاب و شرح وظایف رییس و اعضای کمیته مسابقات هیات فوتبال گیلان توضیحاتی ارایه کرد.

وهابی در پی شایعات و مسایل به وجود آمده پیرامون کمیته مسابقات گفت : طبق ماده ۳۲ اساسنامه و در راستای کمک به امر سیاست گذاری و تصمیم سازی ، کمیته های دایمی در هیات های فوتبال تشکیل می گردد. که افراد کمیته و رییس آن بر اساس تصویب هیات رئیسه به مدت ۴ سال با حکم رییس هیات فوتبال منصوب می شوند.

سخنگوی هیات فوتبال افزود: همه کمیته های دایمی از جمله کمیته مسابقات میبایست حداقل یک بار در ماه تشکیل جلسه داده و وظایف این کمیته برنامه ریزی ،تصمیم سازی و نظارت بر برگزاری مسابقات مختلف در سطح استان می باشد و سیاست ها و ارایه طریق آن توسط واحد(دپارتمان) مسابقات مستقر در هیات فوتبال گیلان اجرایی می شود.

مسوول روابط عمومی هیات فوتبال اضافه کرد: طبق ماده ۳۴ اساسنامه ، در مقابل هر یک از کمیته ها و بر اساس ساختار سازمانی ، واحد های اجرایی مرتبط با همان وظیفه در هیات فوتبال می باشد که ضمن انجام وظایف مشخص شده در هیات، کلیه سیاست ها و دستورالمعل های کمیته ها زیر نظر دبیر هیات اجرایی خواهد شد.

از این رو محمد رضا اکبرپور بعنوان مسوول واحد (دپارتمان) مسابقات همچون گذشته به کار اجرایی خود در این واحد ادامه خواهد داد.

شایان ذکر است پس از برگزاری جلسه هیات رئیسه هیات فوتبال گیلان در مورخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ و تصویب تشکیل کمیته مسابقات متشکل از عبدالله مرغوب،فرزاد سیری،محمدرضا پورهادی،سید امیر فرحسینی،اسماعیل رجب زاده،مسلم صفری و با مسوولیت سهیل میرزاجانی ، شایعاتی پیرامون عزل محمدرضا اکبرپور مسوول واحد مسابقات به وجود آمده بود.

به اشتراک بگذارید : | | |

نماد اعتماد الکترونیک